Stop špinavému lobbingu , vzkazují investoři průmyslovým gigantům

Investoři v dopise žádají 55 společností, jako jsou Unilever, Nestlé, BP, Rio  Tinto, Rolls-Royce nebo Volkswagen, aby firmy ,,revidovaly lobbistické pozice přijaté organizacemi, jejichž jsou členy‘‘. Zejména skupinami, které se vymezují vůči snahám o nápravu klimatických změn.
Adresáty výzvy jsou tedy firmy s velkými emisemi skleníkových plynů a významnou rolí v sektorech s velkou spotřebou energie.
organizace spojených národů
Rozhodnutí bojovat proti ,,špinavému‘‘ lobbingu přichází několik týdnů poté, co Mezivládní panel pro změny klimatu OSN (IPCC) varoval, že emise skleníkových plynů se musí do roku 2030 snížit téměř o polovinu, pokud se lidstvo chce vyhnout globální ekologické katastrofě. OSN chce v roce2020 s vyjednáváním.
Matoucí a nesourodé praktiky korporátního lobbování podkopávají schopnost vlád reagovat na změnu klimatu a naplňovat cíle pařížské dohody. Obchodní sdružení svůj nátlak často vyvíjejí za zavřenými dveřmi, což je z hlediska veřejné politiky týkající se změny klimatu je zákeřný.  
Jak zdůrazňuje nedávná zpráva IPCC, jde o hodně a čas je proti nám. Je tedy správné, že investoři po největších evropských znečišťovatelích chtějí, aby přehodnotili své lobbistické praktiky.
kouř z továrny
Pokud světoví lídři dodrží své aktuální klimatické závazky, planeta bude podle zprávy IPCC na konci století o tři stupně Celsia teplejší. Nejhorší důsledky globálního oteplování jsou např. úbytek ledu v Severním ledovém oceánu, úplné vymizení korálových útesů a zničení ostrovních komunit, toto však nenastane, pokud se teplota Země zvedne o méně než 1,5 stupˇů Celsia. Podle vědců, ale bude tato hranice během dvaceti let překročena.
Dlouhodobí investoři mají jasný zájem na tom, aby se pařížská dohoda naplnila a celý svět přešel na nízkoemisní hospodářství. Akcionáři správně očekávají, že firmy, do kterých investovali, budou hájit klimatickou politikou nutnou k naplnění těchto cílů. Což znamená chtít to i po zájmových sdruženích, kterých jsou firmy členy.

Stop špinavému lobbingu , vzkazují investoři průmyslovým gigantům
Ohodnoťte příspěvek