Internet

Čtvrt století ve znamení Internetu

V současné době je v České republice připojeno k Internetu více než tři čtvrtiny domácností. Prakticky se to týká téměř každého člověka v produktivním věku. Výjimku tvoří senioři a lidé s velmi nízkým vzděláním a sociální adaptabilitou. Být připojen k Internetu, je zkrátka nejen výrazem životního stylu, ale dnes také v mnoha případech nutností.
S Internetem je to jako s elektřinou. Každý z nás ji využívá a považuje za něco samozřejmého, co tu přece bylo vždy, a nikdy tomu nemohlo být jinak. Být online má své nesporné výhody, je to informační portál prakticky neomezený s výjimkou přístupů pod přiděleným účtem a heslem. Nakoupíte zboží přes e-shop, ve větších městech dokonce i potraviny, a většinu záležitostí lze vyřídit pohodlně z domova.
žluté obálky

Internetová gramotnost je stále nízká

Být online však také znamená být si vědom úskalí a nebezpečí, která vás ve virtuálním světě mohou nemile překvapit. Jsou to pochopitelně různé škodlivé kódy a viry, nevyžádané reklamy, podvodné stránky, s Internetem je to totiž jako s lidmi, ne každý je poctivý a slušný.
Před několika lety byl prováděn nezávislý průzkum internetové gramotnosti, cílem bylo zjistit, do jaké míry jsou lidé vzdělaní a připraveni se v tomto prostředí pohybovat. Výsledky nebyly až tak překvapivé, neboť souvisely s průřezem dosaženého vzdělání. Přibližně třetina lidí si je dobře vědoma předností i záporů online světa, další třetina se v této oblasti potýká s některými problémy, zejména vstupuje na nevhodné weby, a více než třicet procent lidí by se dalo označit spíše za naivní a pasivní uživatele, kteří se často nechají zlákat pochybnými nabídkami e-shopů a služeb.
globalizace země
Virtualita zejména ve spojení s anonymitou vytváří také prostor pro nejrůznější erotické portály. Vyhledávání odkazů s touto tématikou je stabilně na předních pozicích už dlouhou dobu a neočekává se žádný rapidní útlum ani v příštích letech. Počet serverů s tímto zaměřením každoročně narůstá řádově o několik procent, ale lidé si často neuvědomují, že právě zde číhá největší nebezpečí zneužívání osobních dat, podvodných webů, sledování a šmírování, vydírání a podobné kriminální praktiky.

Related Posts