Nákupy

Vinařství v České republice

Vinařství v České republice

Pěstování vína v České republice, především v oblasti Moravy, má velmi dlouhou historii. Prvními pěstiteli byli možná již staří Keltové. V době Velkomoravské říše bylo pěstování vinné révy a výroba vína již pevně spjato s moravským územím. Později se vinná réva dostala i na území Čech. Dle dochovaných písemností http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-civilnespravnich-cinnosti/zivotni-situace/ohlaseni-adresy-pro-dorucovani-pisemnosti se zlatý věk českého vinařství dá datovat asi do období 14. – 16. století.

vino

Vinice tehdy obklopovaly velkou řadu měst a také klášterů. Rozvoji vinařství byl nápomocen hlavně Karel IV., český král a římský císař. Naše víno už tehdy mělo velmi dobré jméno. Byl o něj zájem nejen u šlechty a měšťanů, ale rovněž se jím zásobovalo i Polsko a tehdejší vídeňský císařský dvůr. Na konci 19. století byly u nás založeny různé vinařské školy, například ve Valticích nebo v Mělníku. Později stouply rozlohy vinic, zavedla se zde mechanizace a začaly se šlechtit i nové odrůdy, například Pálava nebo Muškát moravský. Současné vinařství se, asi jako každý druh tohoto odvětví, začal specializovat na moderní a hlavně šetrné technologie. Česká i moravská vína jsou v současnosti vyhlášená a patří k jedněm z nejlepších v Evropě. Jen opravdu kvalitní a přísně sledované víno může dosáhnout na označení víno s přívlastkem. V České republice se každé takové víno vyrábí v souladu s aktuálně platným vinařským zákonem.

vinice

Jakostní víno s přívlastkem

Každé takové víno musí splňovat řadu kritérií. Je například stanovena cukernatost hroznů, absence dodatečných přísad a požadavek na použití hroznů maximálně tří různých odrůd. V České republice je přibližně pouze pouhých 10 % vín přívlastkových. Požadavky na jakostní víno jsou velmi striktní. Zahrnují jak požadavky na pěstování, výrobu a skladování, ale také na označení etiket. Druhy přívlastkových vín mohou být například kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, ledové víno či slámové víno.

Related Posts