Business

Jaké mají revize hromosvodů lhůty

Jedním z největších nebezpečí, se kterými se naši předkové potýkali, byl zásah budovy bleskem. I v době, kdy ještě nebyla tak rozšířena elektřina, hrozilo nebezpečí vzplanutí dřevěných částí, jako jsou například krovy. A o tom, jaké škody mohl vzniklý oheň napáchat, není třeba hovořit.

Průlom přinesl až vynález hromosvodu, tedy zařízení, které „zachytává“ blesky a odvádí je do země, kde se neškodně „vybijí“. Tento vynález se postupem času stal takřka nezbytnou součástí prakticky každé budovy, a nesporně zachránil již mnoho životů.

zasažení domu bleskem

Ovšem aby dobře fungoval, musí být v dobrém stavu. Jen málokterý majitel domu mu však věnuje větší pozornost, neboť se skutečně jedná o téměř bezúdržbové zařízení. I to se však může postupem času rozbít, ať už díky silnému větru, únavě materiálu či kombinaci více faktorů.

Aby se tomuto riziku předešlo, jsou ze zákona nařízeny pravidelné odborné prohlídky, které mají za cíl určit, zda je skutečně vše v pořádku. Spolu s tím jsou samozřejmě stanoveny pro revize hromosvodů lhůty Revize-elektro-revtech.cz, ve kterých musí být provedeny. Jejich splnění je možné zkontrolovat pomocí záznamů, které pracovník, který revizi prohlédl, musí vyplnit.

klasický střešní hromosvod

Doba, ve které musí být tato prohlídka provedena, se však liší podle situace a také data výroby hromosvodu. Předělem je rok 2009, vždy však existují dvě možné lhůty, a to podle stupně nebezpečí, které při zásahu bleskem hrozí.

Pokud se jedná o klasický dům, kde není riziko nijak zvýšené, je lhůta pro úplnou revizi 4 roky u těch vyrobených po roce 2009 a 5 let u těch, které byly vyrobeny dříve. V případě, že je zde zvýšené nebezpečí, například u budovy, kde se skladují hořlavé či těkavé látky, je doba pro provedení kompletní prohlídky vždy dva roky bez ohledu na to, kdy byl hromosvod vyroben.

Je sice pravdou, že za tyto prohlídky je nutné platit, věřte ale, že se rozhodně nevyplatí toto riziko podceňovat. Následky by totiž mohly být skutečně ošklivé.

Related Posts